A A A

Rok 2017 był rokiem inwestycji i dalszego rozwoju. To przede wszystkim Inwestycje wpływają na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, podnosząc atrakcyjność naszej gminy.

Finał WOŚP

Po raz dwudziesty szósty odbył się w Słomnikach Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem grała dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Wolontariusze nasi stanowili część sztabu zarejestrowanego przy Nowohuckim Centrum Kultury, a wszystkie działania koordynowała Paulina Piwek oraz Monika Jaworska.

Logo WFOŚiGP

W 125 gospodarstwach domowych na terenie gminy Słomniki wymieniono źródła ogrzewania w ramach programu PONE dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz budżetu Gminy Słomniki.