A A A
Herb Gminy

W dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXIII  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapytania gości sesji oraz radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słomniki na lata 2020-2035
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym nr 3 w Niedźwiedziu, położonego na działce nr ewid. 47 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach, na czas nieokreślony.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz wojewódzkich w ramach Inicjatyw Samorządowych.
 11. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 12. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.