A A A
Recykling

Harmonogram odbioru odpadów przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów z terenu gminy Słomniki w 2019 roku.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
dla mieszkańców Gminy Słomniki
czynny w soboty
od 14.00 do 18.00
Słomniki, ul. Niecała (Oczyszczalna ścieków)


REGULAMIN

    1. Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych i dostarczane przez mieszkańców z terenu Gminy Słomniki
    2. Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się po okazaniu poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    3. Do PSZOK są przyjmowane odpady dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w tym samochodami z przyczepką lekką.
    4. W PSZOK są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
       - odpady zielone,
       - meble i inne odpady wielkogabarytowe,
       - odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo do 200 kg,
       - opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

WYKAZ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW WRAZ Z KODAMI DOSTĘPNY JEST U OBSŁUGI PSZOK

        5. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
           - zmieszane odpady komunalne,
           - materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.
           - szyby samochodowe,
           - szkło zbrojone i hartowane,
           - części samochodowe,
           - styropian budowlany,

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

W PSZOK NIE WYSTAWIA SIĘ KART PRZEKAZANIA ODPADU , FAKTUR I INNYCH POTWIERDZEŃ ODDANIA ODPADÓW

    6. Pracownicy obsługi PSZOK:
       1) mają prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego (zmieszanego) z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi:
       2) nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce , gdzie należy je umieścić.
    7. Oddający odpady do PSZOK:
       1) ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK;
       2) może poruszać się tylko po wyznaczonych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.

Administrator
Zarządzający obiektem PSZOK
ZGKiM Słomniki

Bądź na bieżąco:

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram_wies_2p2020.docx.docx)Harmonogram dla wsi i bloków 2 połowa 2020[ ]23 kB2020-07-04 13:14
Pobierz plik (harmonogram_miasto_2p2020.docx.docx)Harmonogram dla miasta 2 połowa 2020[ ]25 kB2020-07-04 13:14
Pobierz plik (harmonogram_miasto_1p2020.docx)Harmonogram dla miasta 1 połowa 2020[ ]26 kB2019-12-19 08:33
Pobierz plik (harmonogram_wies_1p2020.docx)Harmonogram dla wsi i bloków 1 połowa 2020[ ]23 kB2019-12-19 08:31